INWESTYCJE DROGOWE

  • drogi gminne
- Przebudowa drogi gminnej w Łysakowie
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
  Widok po realizacji inwestycji

- Przebudowa drogi gminnej w Cetlinie
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
Widok po realizacji inwestycji

- Przebudowa drogi gminnej w Bombalicach
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 
 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa drogi gminnej w Bonisławiu
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 
 
Układanie nawierzchni asfaltowej

 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa drogi gminnej w Kolczynie
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
Układanie nawierzchni asfaltowej

 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa drogi gminnej relacji Golejewo-Czachowo
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji
 
 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa ulicy Wiśniowej w Lelicach
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa ulicy Miodowej w Lelicach
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa ulicy Brzozowej w Gozdowie

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 

Układanie nawierzchni asfaltowej

 
Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa ulicy Leszczynowej w Gozdowie
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
Widok po realizacji inwestycji
 
  - Przebudowa ulicy Środkowej w Rempinie
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
  Widok po realizacji inwestycji
 
  • drogi powiatowe
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3720W Mochowo - Gozdowo w miejscowości Rempin
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
 
Prace związane z wykonaniem chodnika

 
 
 
  Widok po realizacji inwestycji
 
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3704W PKP Gozdowo - Proboszczewice w miejscowości Gozdowo
        
 Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
 
 
Układanie nawierzchni asfaltowej

 
Utwardzenie pobocza kruszywem łamanym
 
OCHRONA ŚRODOWISKA

  • Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gozdowo
 
Widok po realizacji inwestycji

  • Remont głównego kolektora kanalizacji sanitarnej w Gozdowie - ul. Strażacka
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
Widok po realizacji inwestycji

  • Przygotowania pod naprawę nawierzchni po remoncie kolektora ściekowego - ul. Płocka
 
Widok na ul. Płocką po remoncie kanalizacji.

  • Prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz nasadzenia na terenie zabytkowego parku w Gozdowie

W dniu 22.01.2014r. Gmina Gozdowo złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn. „Prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz nasadzenia na terenie zabytkowego parku w Gozdowie”. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 09.05.2014r. podpisana została umowa pomiędzy WFOŚiGW w Warszawie a Gminą Gozdowo.

W celu poprawy zdrowotności i stanu sanitarnego drzew w ramach zadania wykonane zostaną cięcia techniczne w koronach drzew oraz zdjęte zostaną suche i połamane gałęzie. Wykonane zostaną również nasadzenia wraz z opalikowaniem 4 sztuk drzew.

Zadanie pn. „Prace pielęgnacyjne w koronach drzew oraz nasadzenia na terenie zabytkowego parku w Gozdowie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 800,00zł”.

Wartość całkowita zadania wyniosła 19 980,00zł.

 
 


INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

  • Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolczyn
 
 
 
 
 
 
 
Prace remontowe wewnątrz budynku
 
  • Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Bonisław
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji

 
 
 
 
 
 
Prace remontowe wewnątrz budynku

  • Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie


"Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 225 221,00 zł. www.wfosigw.pl"

"Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 75 072,00 zł. www.wfosigw.pl"

W okresie od czerwca do września Gmina Gozdowo zrealiowała zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego w Gozdowie. Koszt całkowity zadania wyniósł 331 072,21 zł. Realizacja zadania została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszewie w formie pożyczko - dotacji w kwotach: pożyczka - 225 221,00 zł., dotacja - 75 072,00 zł. Zakres zadania termomodernizacyjnego obejmował docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu oraz wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej.

 
 
 
 
 
Prace termomodernizacyjne przy budynku Gimzazjum Publicznego w Gozdowie
 
  
INWESTYCJE SPORTOWE

  • Budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin
 
 
 

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman