INWESTYCJE
DROGOWE

 • drogi gminne
ـ Przebudowa drogi gminnej relacji Ostrowy-Wilkowo na odcinku ok. 1,3 km


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


Wykonano nawierzchnię asfaltową i pobocza żwirowe.


Widok po realizacji inwestycji.


Uroczyste otwarcie drogi.

 
ـ Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rycharcice na odcinku ok. 1 km prowadzącego do przejazdu kolejowego.


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Prace związane z wykonaniem przepustu.


Widok po zrealizowaniu inwestycji.

 
Uroczyste otwarcie drogi.

 
ـ Przebudowa ulicy Młyńskiej, Brzozowej, Leszczynowej i Kasztanowej w Gozdowie

ul. Młyńska:Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Układanie nawierzchni asfaltowej.
 

ul. Leszczynowa:Prace przygotowawcze - wykonanie podbudowy z tłucznia.


Układanie nawierzchni asfaltowej.


Widok po zrealizowaniu inwestycji.
 
ul. Brzozowa:


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Wykonanie prac przygotowawczych.


Układanie nawierzchni asfaltowej.
Wykonanie poboczy.

ul. Kasztanowa:

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Wykonanie prac przygotowawczych.


Widok po zrealizowaniu inwestycji.

ـ Przebudowa ulicy Kwiatowej, Klonowej i Krótkiej w Lelicach

ul.Kwiatowa:

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


Prace przygotowawcze.
 

Prace przygotowawcze.

 
Widok po zakończeniu realizacji inwestycji.
 
ul. Klonowa:


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Prace przygotowawcze.


Widok po zrealizowaniu inwestycji.
 
ulica Krótka

Widok po zrealizowaniu inwestycji.

 •  drogi powiatowe

  Realizacja inwestycji przebiega na zasadzie porozumień z Zarządem Dróg Powiatowych w Sierpcu.
- położenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej relacji Kowalewo Podborne-Węgrzynowo na odcinku do żwirowni ok. 900 m.


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.


Wykonanie podbudowy z tłucznia.
Widok po zakończeniu realizacji inwestycji.


Uroczyste otwarcie drogi.
 
- kontynuacja prac w centrum Gozdowa – remont ul. Strażackiej wraz z budową chodnika do ul. Płockiej, następnie budowa chodnika od skwerku w kierunku Ośrodka Zdrowia.

 


Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Prace związane zwykonaniem chodnika.

Odbiór inwestycji.

- Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rogieniczki.
 
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.
 
 • droga wojewódzka nr 560 (Brodnica-Rypin-Sierpc-Bielsk)
Na terenie gminy Gozdowo droga wojewódzka nr 560 przebiega przez miejscowości: Zbójno, Lelice i Bonisław. Jej przebudowa przebiega na zasadzie porozumień z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich.

- przebudowa drogi wojewódzkiej na odcinku od skrzyżowania w Bonisławiu w kierunku Bielska.

Widok przed rozpoczęciem realizaci inwestycji.

- budowa chodnika w Lelicach na odcinku od kapliczki do p. Kosińskiego.Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.

Widok po zrealizowaniu inwestycji.

INWESTYCJE SPORTOWE

 • budowa ogrodzenia panelowego oraz boiska do piłki nożnej wraz z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rempin.
 

Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. 

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

 • budowa parkingu w miejscowości Rempin.
 
Widok przed rozpoczęciem realizacji inwestycji.Wykonanie podbudowy z żużlu.Widok po zrealizowaniu inwestycji.
 
 • zagospodarowanie i przygotowanie terenu przy Klubie Dziecięcym - "Kubusiowy Raj" w Lelicach wraz z wyposażeniem obiektu.

Dzień otwarty w "Kubusiowym raju" w dniu 18.08.2013r. 
 • zagospodarowanie stawu w Lelicach przy ul. Płockiej.


Widok po oczyszczeniu stawu i uporządkowaniu terenu.
Ułożenie płyt ażurowych przy brzegach.
 
 • zagospodarowanie stawu oraz pobliskiego terenu w Rogienicach.
 


Widok po oczyszczeniu stawu i uporządkowaniu terenu.


Widok na plac zabaw.
 •   zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Bombalicach na plac zabaw.

Uporządkowanie terenu przy budynku wiejskim.


  Montaż i ustawienie elementów placu zabaw.
 
 • uporządkowanie terenu przy stawie w Czachorowie.
 • zagospodarowanie terenu przy budynku wiejskim w Dzięgielewie na plac zabaw.
 • modernizacja placu zabaw w Gozdowie.
 

Prace rozbiórkowe i montażowe.


 Widok po zrealizowaniu zadania.
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych wraz z kontenerami.
 
 
 • Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Gozdowo.
 


Zakup przyczepy do osadu wytwarzanego.

Kontener asenizacyjny do wywozu nieczystości.
 
 • Remont głównego kolektora kanalizacji ścieków sanitarnych odprowadzający ścieki z osiedla w Gozdowie do oczyszczalni oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej.
 

Widok na ul. Płocką przed rozpoczęciem remontu kanalizacji.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
 • Remont budynku wiejskiego w miejscowości Golejewo.
Roboty rozbiórkowe.


Montaż stelażu podsufitkowego.
Montaż płyt kartonowo-gipsowych oraz montaż drzwi wejściowych.


Montaż okien.

Wykonanie elewacji i ocieplenia.

Układanie płyt kartonowo-gipsowych na ścianach.


Wykonanie elewacji.

Układanie terakoty.

Prace wykończeniowe.
  

Podczas odbioru końcowego inwestycji.
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman