WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2020


1. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Postanowienie (pobierz).

2.
Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych wraz z załącznikami.
3. Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
4. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dnia 5 lutego 2020r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - KALENDARZ WYBORCZY.

5. 
Postanowienie nr 34/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 23 marca 2020r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Gozdowo w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

6.
 Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Urzędzie Gminy w Gozdowie.

7. 
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 9 kwietnia 2020r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (kliknij - pobierz)

8. Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku dnia 9 kwietnia 2020 o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (kliknij-pobierz)

9. Obwieszczenie Wójta Gminy Gozdowo z dnia 9 kwietnia 2020 roku o podaniu do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (kliknij-pobierz)

11. 
Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 kwietnia 2020 r. o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do komisji wyborczych do dnia 16.04.2020r. (kliknij-pobierz).

12
. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. (kliknij-pobierz)

13.
Zarządzenie nr 49/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych komitetów wyborczych. (kliknij-pobierz)

14. Zarządzenie Nr 50/2020 Wójta Gminy Gozdowo z dnia 15 kwietnia 2020 roku w sprawie: powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki i operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. (kliknij-pobierz)

15. Postanowienie Nr 51/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. (kliknij-pobierz)
16. Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020r.
 17. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku (kliknij-pobierz).


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman