Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo


Dane kontaktowe:
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo
NIP 7761700565
REGON 361309918


Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Gozdowo zarejestrowane zostało 16.04.2015 roku. Cele działania organizacji:
1. Aktywizacja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
2. Współpraca i pomoc dla Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji działających na wsi.
3. Prowadzenie wśród gospodyń wiejskich działalności społeczno-wychowawczej, oświatowej, kulturalnej w zakresie poprawy warunków socjalno-bytowych rodzin.
4. Upowszechnianie postępu w rolnictwie i gospodarstwie domowym.
5. Podejmowanie różnorodnych działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet wiejskich i ich rodzin.
6. Obrona praw, reprezentowanie interesów i działanie na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet i ich rodzin.
7. Angażowanie dzieci młodzieży w kultywowanie tradycji ludowych ze szczególnym wskazaniem na tradycje naszego regionu.
8. Promowanie członków szczególnie uzdolnionych.
9. Propagowanie i pielęgnacja tradycji regionalnych.
10. Organizacja i koordynacja imprez okolicznościowych i innych o zasięgu lokalnym.
11. Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi o podobnym profilu działalności.
 
Zarząd Stowarzyszenia

Prezes: Kazimierz Zywer
Wiceprezes: Aleksandra Kowalska
Sekretarz: Joanna Grażyna Kozakowska
Skarbnik: Bożena Zofia Cendlewska
Członek Zarządu: Elżbieta Mierzejewska

Komisja Rewizyjna

Mariola Czańka
Anna Danuta Frącek
Beata Urszula Zawadzka

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman