Stowarzyszenie „Towarzystwo Mazowsza”

z siedzibą w: Rękawczynie, ul. Świerkowa 12
e-mail : towarzystwomazowsza@wp.pl
NIP 776 169 93 36 REGON 147010616
KRS 0000488307
Bank Spółdzielczy w Sierpcu: 07 9015 0001 2004 3902 5162 0001Stowarzyszenie „Towarzystwo Mazowsza” zarejestrowane zostało 29.11.2013 roku i powstało z inicjatywy mieszkańców wsi Rękawczyn. Głównym celem Stowarzyszenia jest dążenie do oczyszczenia i zagospodarowania akwenu wodnego znajdującego się w miejscowości Rękawczyn oznaczonym działką nr 91. Działanie to, wpłynąć ma na rozwój obszaru gminy Gozdowo w kierunku agroturystyki, ekologii jak i upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz osób starszych:
a) dbanie o ekologię oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego:
- współpraca z zakładami i gospodarstwami zajmującymi się ekologią,
- wspieranie instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
- chęć do zagospodarowania niewykorzystanych terenów np. po torfowiskach, żwirowniach,
- dążenie do zarybiania stawu,
b) działanie związane z utrzymaniem czystości:
- współpraca z nadleśnictwem,
- organizowanie dni czystości w Gminie,
- kształcenie świadomości ekologicznej u dzieci i młodzieży oraz seniorów,
c) tworzenie placów zabaw, miejsc spotkań dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych,
d) organizowanie konkursów, festynów, wycieczek szkolnych dla dzieci z regionów wiejskich i miejskich na terenie działki nr 91,
e) dążenie do działań podnoszenia standardów życia mieszkańców poprzez modernizację i promowanie gminy Gozdowo z uwzględnieniem miejscowości Rękawczyn i Kolczyn,
f) organizowanie imprez integracyjnych w celach kulturowych i promocyjnych,
g) wspomaganie w rozwoju gospodarczym, rozwoju przedsiębiorczości poprzez swoją działalność,
h) uczczenie świąt narodowych,
i) współpracę z innymi instytucjami.
j) bezpieczeństwo społeczeństwa, bezpieczeństwo energetyczne:
- współpraca z instytucjamioraz organizacjami pozarządowymizajmującymi się bezpieczeństwem ludności oraz terytorium polski w kwestii merytorycznej i wymianiedoświadczeń szkoleniowych,
- organizowanie szkoleń edukacyjnych dla dzieci, módzieży oraz osób starszych w kwestiizachowania się w sytuacjach nadzwyczajnych, kryzysowych, np. : skażenie biologiczne,chemiczne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, tornada, zawieje śnieżne, huragany, upałyi inne,
- edukacja społeczeństwa , wsparcie finansowe oraz merytoryczne sołectw, samorządów w tworzeniu odnawialnych źródeł energii, np. farmy fotowaltaiczne, wiatrowe i innne,
k) stypendia dla wybitnie uzdolnionych osób w nauce, sporcie, artystycznie.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia:
towarzystwomazowsza.pl/

PARTNERZY:


1. „Szkółka Żeglarska im. Leonida Teligi w Płocku”, Płock ul. Rybaki 12,
2. Uczniowski Klub Sportowy „Judo Sensei” Płock www.judosensei.pl
3. Liga Obrony Kraju; Klub Żołnierzy Rezerwy "WIARUS", ul. Norbertańska 6, 09-42 Płock
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman