Kontakt:

E-mail: gorczyn@wp.pl
Tel. 509 738 807
NIP 776–169-44–39
REGON 143147169       KRS  0000390154

Bank Spółdzielczy w Sierpcu:  33 9015 0001 2001 3902 5159 0001

www.naszeostrowy.pl   

fb. Nasze Ostrowy

Youtube: Nasze Ostrowy TV
 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych NASZE OSTROWY istnieje od 28 czerwca 2011r. Powstało z potrzeby wprowadzenia zmian w środowisku wiejskim. Założycielami są mieszkańcy Ostrów i okolicznych wsi, działający wcześniej w Grupie Odnowy Wsi Nasze Ostrowy.
Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona dziedzictwa kulturowego północnego Mazowsza.
Działania podejmowane przez członków Stowarzyszenia przyczyniają się do aktywizacji gospodarczej mieszkańców opartej na potencjale tkwiącym w ludziach, w przyrodzie, w zasobach historycznych i gospodarczych lokalnego środowiska.

W ramach Stowarzyszenia działają:
edukatorzy, którzy realizują własny Program edukacji regionalnej i ekologicznej dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży,
Klub Dobrych Gospodyń, kultywuje mazowieckie tradycje kulinarne, uczestniczy w lokalnych imprezach kulturalnych np. Jarmark Tumski, Dożynki płockie oraz współorganizuje imprezy integra-cyjne dla lokalnego środowiska np. Festyn rodzinny w Ostrowach,
Grupa Odtwórstwa Historycznego, specjalizuje się w odtwarzaniu zajęć kobiecych wykonywanych we wczesnym średniowieczu. Członkinie uczestniczą w imprezach popularno-naukowych np. Piknik archeologiczny w Płocku, Dni Historii Płocka, Międzynarodowy Zjazd Wojów Słowiańskich w Grzybowie k. Poznania.
Nieformalna Grupa Wolontariuszy, skupia młodzież z Ostrów i okolicy, wspiera działania członków stowarzyszenia, inicjuje działania dla dzieci i rówieśników. Nagrodzona za działania w konkursie "Wolontariat –budowanie lokalnej solidarności społecznej" w kategorii: "Wolontariat Indywidualny" w 2006/7r. – nagroda dla Anny Zakrzewskiej oraz w kategorii "Wolontariat Grupowy" nagroda w 2011r dla "Młodzieży z Ostrów" za działania na rzecz lokalnych organizacji i instytucji: Stowarzyszenia Nasze Ostrowy, Szkoły Podstawowej w Ostrowach, Akcji Katolickiej w Kurowie.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman