Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

siódmy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956ha położona w miejscowości Rogienice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00000667/7. W planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren przeznaczony do realizacji celów publicznych z możliwością uzupełnienia usługami komercyjnymi lub zabudową mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 21 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 210,00 zł, wadium wynosi: 2 100,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.11.2018r., drugi w dniu 26.04.2019r., trzeci w dniu 21.10.2019r., czwarty w dniu 17.02.2020r., piąty w dniu 30.07.2020r., szósty w dniu 04.09.2020r.
Siódmy ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 29.01.2021r. o godz. 10:00 siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 25.01.2021r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.

Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 53 400,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 540,00 zł, wadium wynosi: 5 400,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.04.2020r., drugi w dniu 30.07.2020r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.01.2021r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 25.01.2021r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 80/1 o pow. 0,31ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice.
W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 44 800,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 450,00 zł, wadium wynosi: 4 500,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.04.2020r., drugi w dniu 30.07.2020r.
Trzeci przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.01.2021r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 25.01.2021r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

dziewiąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 8 440,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 90,00zł, wadium wynosi: 850,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 07.07.2017r., drugi w dniu 05.01.2018r., trzeci w dniu 04.07.2018r., czwarty w dniu 12.11.2018r., piąty w dniu 26.04.2019r., szósty w dniu 21.10.2019r., siódmy w dniu 17.02.2020r., ósmy w dniu 30.07.2020r.
Dziewiąty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 29.01.2021r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 25.01.2021r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 91/2 o pow. 0,17ha położona w obrębie Ostrowy. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00027788/6.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8 200,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 90,00 zł, wadium wynosi: 820,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 24.12.2020r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 18.12.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), ogłasza się co następuje:
z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo została przeznaczona do zbycia następująca nieruchomość:
• działka oznaczona nr geodezyjnym 91/2 o pow. 0,1700ha położona w obrębie Ostrowy, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00027788/6. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dotychczas nieużytkowana.
Cena w/w nieruchomości wynosi: 8 200,00zł.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, powinny złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia 24 listopada 2020r.

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę:

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 1 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 163 o pow. 0,20ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00023236/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
- obszar nr 2 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
- obszar nr 3 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 102,00zł rocznie,
- obszar nr 4 o powierzchni 26m2, wysokość opłaty wynosi 78,00zł rocznie,
- obszar nr 5 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
- obszar nr 6 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
- obszar nr 7 o powierzchni 32m2, wysokość opłaty wynosi 96,00zł rocznie,
- obszar nr 8 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 75,00zł rocznie,
- obszar nr 9 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
- obszar nr 10 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
- obszar nr 11 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
- obszar nr 12 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
- obszar nr 13 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
- obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 15 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 16 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 17 o powierzchni 24m2, wysokość opłaty wynosi 72,00zł rocznie,
- obszar nr 18 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 19 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 20 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 21 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 22 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 23 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 24 o powierzchni 21m2,, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 2 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 164 o pow. 0,24ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00018894/6. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi miejsca postojowe i parking na terenie budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 2 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 3 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 4 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 5 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 6 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 7 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 8 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 10 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 11 o powierzchni 28m2, wysokość opłaty wynosi 84,00zł rocznie,
- obszar nr 12 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 13 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 14 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 15 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie.

- Przedstawione na załączniku graficznym nr 3 podane niżej obszary wchodzące w skład działki oznaczonej nr geodezyjnym 306/1 o pow. 0,3553ha położonej w miejscowości Rempin. Dla działki prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Sierpcu księga wieczysta PL1E/00033035/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod uprawy polowe.
Do oddania w dzierżawę wyznaczono:
- obszar nr 1 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 2 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 60,00zł rocznie,
- obszar nr 3 o powierzchni 23m2, wysokość opłaty wynosi 69,00zł rocznie,
- obszar nr 4 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 75,00zł rocznie,
- obszar nr 5 o powierzchni 25m2, wysokość opłaty wynosi 75,00zł rocznie,
- obszar nr 6 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 7 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 8 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 60,00zł rocznie,
- obszar nr 9 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 10 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 81,00zł rocznie,
- obszar nr 11 o powierzchni 19m2, wysokość opłaty wynosi 57,00zł rocznie,
- obszar nr 12 o powierzchni 20m2, wysokość opłaty wynosi 60,00zł rocznie,
- obszar nr 13 o powierzchni 29m2, wysokość opłaty wynosi 87,00zł rocznie,
- obszar nr 14 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 15 o powierzchni 27m2, wysokość opłaty wynosi 81,00zł rocznie,
- obszar nr 16 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 17 o powierzchni 22m2, wysokość opłaty wynosi 66,00zł rocznie,
- obszar nr 18 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 19 o powierzchni 34m2, wysokość opłaty wynosi 102,00zł rocznie,
- obszar nr 20 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie,
- obszar nr 21 o powierzchni 21m2, wysokość opłaty wynosi 63,00zł rocznie.

Przedmiotowe grunty zostały przeznaczone na lokalizację pomieszczenia garażowego. Termin zagospodarowania nieruchomości wynosi od 2 października 2020r. do 30 września 2023r. Opłaty z tytułu dzierżawy płatne w terminie do 15 listopada danego roku dzierżawnego

Załączniki - garaże (kliknij i pobierz)


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA

szósty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956ha położona w miejscowości Rogienice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00000667/7. W planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren przeznaczony do realizacji celów publicznych z możliwością uzupełnienia usługami komercyjnymi lub zabudową mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 21 000,00 zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 210,00 zł, wadium wynosi: 2 100,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.11.2018r., drugi w dniu 26.04.2019r., trzeci w dniu 21.10.2019r., czwarty w dniu 17.02.2020r., piąty w dniu 30.07.2020r.
Szósty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 04.09.2020r. o godz. 10:00 siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 31.08.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 713), art. 28ust. 2, i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 65 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1490)


Wójt Gminy Gozdowo
ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości


Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 5 o powierzchni 2,14ha, w tym grunty klasy: RIIIb – 1,05ha, RIVa –1,01ha, RIVb – 0,08ha położona w obrębie Kuniewo. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00019690/3. Na nieruchomości ciąży obowiązek spłaty kwoty w wysokości 3 588,00zł z tytułu melioracji użytków rolnych.
Na przedmiotową nieruchomość została zawarta umowa dzierżawy obowiązująca do dnia 07.11.2022r.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Nieruchomość może nabyć osoba, która spełnia kryteria określone w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11.04.2003r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1362 ze zm.). Właściciel nieruchomości przewiduje możliwość wystąpienia do KOWR o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości przez osoby niebędące rolnikami.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 08.12.2016r., drugi w dniu 24.05.2017r., trzeci w dniu 12.10.2017r., czwarty w dniu 11.04.2018r., piąty w dniu 08.10.2018r., szósty w dniu 05.04.2019r., siódmy w dniu 10.05.2019r., ósmy w dniu 13.06.2019r., dziewiąty 24.07.2019r., dziesiąty 11.10.2019r., jedenasty 17.02.2020r.
Ze względu na brak oferentów przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 65 000,00zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
Cena działki nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych. Nabywca przyjmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
Rokowania odbędą się w dniu 7 sierpnia 2020r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:
• Złożenie pisemnego zgłoszenia udziału w rokowaniach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do rokowań na sprzedaż działki nr 5 w Kuniewie” w terminie do 3 sierpnia 2020 roku do godz. 15.15 w sekretariacie Urzędu Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo.
Wpłacenie zaliczki w wysokości 6 500zł ( słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do 3 sierpnia 2020 roku z dopiskiem na blankiecie przelewu „zaliczka-rokowania na sprzedaż działki nr 5 w Kuniewie”. Określony termin oznacza datę wpływu na konto Urzędu Gminy Gozdowo.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:
• imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot (aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem rokowań; osoby reprezentujące w/w uczestników rokowań, udzielone im potwierdzone notarialnie pełnomocnictwa do wzięcia udziału w rokowaniach),
• datę sporządzenia zgłoszenia,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
• proponowaną cenę i sposób zapłaty,
• oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości,
• dowód wpłaty zaliczki.
Zaliczka wpłacona przez uczestnika rokowań, który wygrał rokowania zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się tej osoby od zawarcia umowy, zaliczka przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zwracana jest nie później niż w terminie 3 dni od odwołania lub zakończenia rokowań.
Cena nabycia nieruchomości jest płatna w całości do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Rokowania odbędą się, chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe, decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.
Wójt Gminy Gozdowo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
Szczegółowe informacje odnośnie zbywanej nieruchomości oraz rokowań można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.

Gozdowo, 3 lipca 2020r.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/ Dariusz KalkowskiWójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
piąty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 36/2 o pow. 0,1956ha położona w miejscowości Rogienice, niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00000667/7. W planie zagospodarowania przestrzennego działka stanowi teren przeznaczony do realizacji celów publicznych z możliwością uzupełnienia usługami komercyjnymi lub zabudową mieszkaniową.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi 21 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 210,00 zł, wadium wynosi: 2 100,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 12.11.2018r., drugi w dniu 26.04.2019r., trzeci w dniu 21.10.2019r., czwarty w dniu 17.02.2020r.
Piąty ustny przetarg nieograniczony odbędzie się w dniu 30.07.2020r. o godz. 10:00 siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie.
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 24.07.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanych nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania.


Wójt Gminy Gozdowo
OGŁASZA
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gozdowo

Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1.
Lokalizację nieruchomości można obejrzeć na stronie: www.geoportal.gov.pl.
Cena wywoławcza nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT wynosi: 61 000,00zł, minimalne postąpienie w przetargu wynosi: 610,00 zł, wadium wynosi: 6 100,00 zł.
Informacje dotyczące przetargu i regulaminu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Gozdowie, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo (pokój nr 10), telefon nr 24 364 48 25, mail sekretariat@gozdowo.eu.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony odbył się w dniu 15.04.2020r.
Drugi przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 30.07.2020r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Gozdowie (sala posiedzeń).
Warunkiem udziału w przetargu jest:
- wpłacenie wadium na rachunek Urzędu Gminy w Gozdowie Nr 86 9015 0001 3900 0299 2000 0010 w terminie do dnia 24.07.2020r.
Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Gozdowo w razie uchylenia się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży przez uczestnika, który przetarg wygrał.
Osoby biorące udział w przetargu winny zapoznać się z przedmiotem przetargu przed jego rozpoczęciem, gdyż granice nabywanej nieruchomości nie będą wznawiane na koszt Gminy.
Należność za nieruchomość płatna jest jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty i opłaty związane z nabyciem nieruchomości ponosi kupujący.
Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych powodów jego odwołania

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman