WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM


Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Gozdowo ogłasza co następuje:

§ 1

Z zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Gozdowo przeznaczone zostały do oddania w najem następujące lokale użytkowe stanowiące własność Gminy:
- lokal użytkowy przeznaczony na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 23,50m2 położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 240 w miejscowości Rempin. Lokal zostaje oddany w najem na okres 3 lat, wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 21,15 zł miesięcznie plus należny podatek VAT 23% płatne w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.
- lokal użytkowy przeznaczony na pomieszczenie gospodarcze o powierzchni użytkowej 23,50m2 położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 245 w miejscowości Rempin. Lokal zostaje oddany w najem na okres 3 lat, wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 21,15 zł miesięcznie plus należny podatek VAT 23% płatne w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca.
- lokal użytkowy przeznaczony na prowadzenie działalności handlowej (sklepik szkolny) znajdujący się w budynku Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 15,12m2 położony na działce oznaczonej nr geodezyjnym 106/1 w miejscowości Gozdowo. Lokal zostaje oddany w najem na okres od 02.09.2019r. do 30.06.2020r. Wysokość opłaty z tytułu najmu wynosi 200,00 zł miesięcznie wraz z należnym podatkiem VAT 23% płatne przelewem w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman