Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Skład Rady Gminy Gozdowo w kadencji 2018-2023:

Przewodniczący Rady Gminy -
Dariusz Śmigielski

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy -
Zofia Miller

Anna Górczyńska

Bogdan Kaczorowski

Barbara Agnieszka Mańkowska

Włodzimierz Mierzejewski

Robert Tomasz Rzeszotarski

Leszek Smoleński

Sławomir Szczypecki

Sławomir Szeliga

Sławomir Szemborski

Ryszard Tomaszewski

Heronim Tyburski

Mariusz Paweł Wiśniewski

Sławomir Żórawski
 

Od lewej: Leszek Smoleński, Zofia Miller, Heronim Tyburski, Włodzimierz Mierzejewski, Sławomir Szemborski, Ryszard Tomaszewski, Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski, Anna Górczyńska, Dariusz Śmigielski, Barbara Agnieszka Mańkowska, Robert Tomasz Rzeszotarski, Sławomir Szczypecki, Mariusz Paweł Wiśniewski, Sławomir Szeliga, Sławomir Żórawski, Bogdan Kaczorowski.
 


Obsługę Rady Gminy prowadzi:

Marta Kęsicka

e-mail: mkesicka@gozdowo.eu

tel. 24 364 48 39

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman