Rada Gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

Skład Rady Gminy Gozdowo w kadencji 2018-2023:

Przewodniczący Rady Gminy -
Dariusz Śmigielski

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy -
Zofia Miller

Anna Górczyńska

Bogdan Kaczorowski

Barbara Agnieszka Mańkowska

Włodzimierz Mierzejewski

Robert Tomsz Rzeszotarski

Leszek Smoleński

Sławomir Szczypecki

Sławomir Szeliga

Sławomir Szemborski

Ryszard Tomaszewski

Heronim Tyburski

Mariusz Paweł Wiśniewski

Sławomir Żórawski
 


Obsługę Rady Gminy prowadzi:

Monika Gronczewska

e-mail: mgronczewska@gozdowo.eu

Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman