Lista jednostek niodpłatnego poradnictwa dostępnęgo dla mieszkańców powiatu sierpeckiego

kliknij i pobierz

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w powiecie sierpeckim
Harmonogram obowiązujący od 1 stycznia 2020

kliknij i pobierz
 

 I N F O R M A C J A
Starosta Sierpecki informuje, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294)

 
w okresie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania

 
w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zawieszone jest udzielanie porad osobiście. Porady świadczone będą za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba zobowiązana jest umówić się telefonicznie pod nr 24 275 91 06 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Sierpcu.

Zmiany po nowelizacji
- nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

- od dnia 13 marca 2020 r., w czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail, komunikatory internetowe) oraz poza lokalem punktu.

- beneficjent nie jest zobowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, a osoba fizyczna-przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Po skorzystaniu z porady telefonicznej lub mailowej, mogą Państwo złożyć anonimową opinię:
- telefonicznie: 24 275 91 06
- adres e-mail: npp1@powiat.sierpc.pl,
- w wersji papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc.
Do wypełnienia opinii niezbędne jest podanie daty porady oraz nazwiska prawnika lub doradcy, który jej udzielił.

 
Do pobrania:
OPINIA - część B. pdf
Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman