Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19,
09-213 Gozdowo

tel. 24 276-21-12

fax 24 364-48-23

e-mail: sekretariat@gozdowo.eu 
 
www.gozdowo.eu
 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:15 do 15:15

 

Wójt Gminy
Dariusz Kalkowski

tel. 24 276 21 12
Zarządzenia Wójta Gminy (kliknij)
Sekretarz Gminy
Jacek Piekarski

tel. 24 364 48 22

 

Skarbnik Gminy
Bogumiła Bogdańska

tel. 24 364 48 31REFERAT ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu RBK/Z-ca Wójta
Sławomir Krystek
tel. 24 364 48 32
Stanowisko do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i ewidencji nieruchomości
Anna Betkowska
tel. 24 364 48 27
Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości
Beata Kaczorowska
tel. 24 364 48 25
Stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy strukturalnych oraz promocji
Maria Pytelewska
tel. 24 364 48 35
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Katarzyna Janiszkiewicz
tel. 24 364 48 35
Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych
Dawid Jankowski
tel. 24 364 48 35


REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy
Bogumiła Bogdańska
 tel. 24 364 48 31
                  
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej osób prawnych, opłat, naliczeń prac. ZUS, płac
Maria Lubińska
 tel. 24 364 48 29
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, księgowości i windykacji podatków
Halina Smoleńska/Monika Pawłowska
 tel. 24 364 48 29
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej gminy, współdziałania z organizacjami pożytku publicznego
Lidia Siemiątkowska
 tel. 24 364 48 30
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych i podatkowych gminy
Mieczysława Deleżyńska
 tel. 24 364 48 30
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej stołówki szkolnej, ewidencji majątku
i mienia komunalnego gminy, wymiaru i księgowości podatku od środków transportu, kasa
Bożena Joniak
 tel. 24 364 48 36
Stanowisko pracy ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych
Paulina Bogdańska
 tel. 24 364 48 25


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH

Kierownik Referatu SO/Sekratarz Gminy
Jacek Piekarski
 tel. 24 364 48 22
Z-ca Kierownika Referatu/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Maria Chylińska  
 tel. 24 364 48 37
               
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Anna Baranowska
 tel. 24 364 48 37
Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi kancelarii,
Stanowisko pracy ds. Biura Rady Gminy, Rady Społecznej, SPZOZ i wyborów powszechnych
Monika Gronczewska
 tel. 24 276 21 12
                 
Stanowisko pracy ds. archiwizacji, Biuletynu Informacji Publicznej i informacji publicznej
Ewa Kolankiewicz
 tel. 24 364 48 39
 

 

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Referatu Oświaty
Jolanta Lewandowska
 tel. 24 364 48 33
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty
Anna Grączewska  
 tel. 24 364 48 34
               
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych prac. szkół oraz pomocy materialnej dla uczniów      
Anna Lemanowicz             
 tel. 24 364 48 34
                   


SAMODZIELNE STANOWISKO

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i BHP                                                           tel. 24 364 48 37
Elżbieta Broniszewska


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman