Urząd Gminy w Gozdowie
ul. Krystyna Gozdawy 19,
09-213 Gozdowo

tel. 24 276-21-12

fax 24 364-48-23

e-mail: sekretariat@gozdowo.eu 
 
www.gozdowo.eu
 

Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:15 do 15:15

 

Wójt Gminy
Dariusz Kalkowski

tel. 24 276 21 12
Zarządzenia Wójta Gminy (kliknij)
Sekretarz Gminy
-

tel. 24 364 48 22

 

Skarbnik Gminy
 Lidia Siemiątkowska

tel. 24 364 48 31REFERAT ROLNICTWA, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Kierownik Referatu RBK
Sławomir Krystek
tel. 24 364 48 32
Stanowisko do spraw inwestycji, zagospodarowania przestrzennego i ewidencji nieruchomości
Anna Betkowska
tel. 24 364 48 27
Stanowisko pracy do spraw rolnictwa, gospodarki mieszkaniowej i nieruchomości
Beata Kaczorowska
tel. 24 364 48 25
Stanowisko pracy ds. inwestycji i funduszy strukturalnych oraz promocji
Maria Pytelewska
tel. 24 364 48 35
Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
Katarzyna Janiszkiewicz
tel. 24 364 48 35
Stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych
Dawid Jankowski
tel. 24 364 48 35


REFERAT FINANSOWY

Kierownik Referatu/Skarbnik Gminy
Lidia Siemiątkowska
 tel. 24 364 48 31
                  
Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej osób prawnych, opłat, naliczeń prac. ZUS, płac
Maria Lubińska
 tel. 24 364 48 29
Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków, księgowości i windykacji podatków
Halina Smoleńska
 tel. 24 364 48 29
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej gminy, współdziałania z organizacjami pożytku publicznego
Agnieszka Królikowska
 tel. 24 364 48 30
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych i podatkowych gminy
Mieczysława Deleżyńska
 tel. 24 364 48 30
Stanowisko pracy ds. ewidencji majątku i mienia komunalnego gminy, wymiaru podatku od osób prawnych, kasa
Agnieszka Królikowska
 tel. 24 364 48 36
Stanowisko pracy ds. naliczania, poboru i egzekucji opłat za odbiór odpadów komunalnych
Aleksandra Korpulińska
 tel. 24 364 48 25


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACYJNYCH

Kierownik Referatu SO/Sekratarz Gminy
-
 tel. 24 364 48 22
Z-ca Kierownika Referatu/Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
Maria Chylińska  
 tel. 24 364 48 37
               
Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Anna Baranowska
 tel. 24 364 48 37
Stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych i obsługi kancelarii,
Monika Gronczewska
 tel. 24 276 21 12
                 
Stanowisko pracy ds. archiwizacji, Biuletynu Informacji Publicznej i informacji publicznej
Ewa Kolankiewicz
 tel. 24 364 48 28
 
Stanowisko pracy ds. Rady Gminy i Rady Społecznej SPZOZ
Marta Kęsicka
 tel. 24 364 48 39

REFERAT OŚWIATY

Kierownik Referatu Oświaty
Jolanta Lewandowska
 tel. 24 364 48 33
Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej oświaty
Anna Grączewska  
 tel. 24 364 48 34
               
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych prac. szkół oraz pomocy materialnej dla uczniów      
Anna Lemanowicz             
 tel. 24 364 48 34
                   
Stanowisko pracy ds. rozliczeń finansowych i księgowości budżetowej jednostek obsługiwanych                       tel. 24 364 48 34
Monika Pawłowska


SAMODZIELNE STANOWISKO

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa i BHP/ Z-ca Wójta                                        tel. 24 364 48 37
Elżbieta Broniszewska


Wstecz | Do góry
Copyright by Gmina Gozdowo - wszelkie prawa zastrzeżone | Wykonanie: Plocman