Stypendia Wójta przyznane – Szkoła Podstawowa w Lelicach!

W czwartek 3 marca w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lelicach odbyło się wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Gozdowo dla najlepszych uczniów.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Śmigielski.Stypendia dla najlepszych uczniów w I półroczu roku szkolnego 2021/2022 otrzymali:

  • Stanisław Klemarczyk klasa VIII – średnia ocen 5,14
  • Jan Pajkowski klasa VIII – średnia ocen 5,14
  • Julia Żbikowska klasa VIII – średnia ocen 5,14
  • Artur Olkowicz klasa VIII – średnia ocen 5.07
  • Maja Lorenc klasa VII – średnia ocen 5,07
  • Adam Klemarczyk klasa VII – średnia ocen 5,07

Gratulujemy stypendystom wspaniałych wyników w nauce oraz życzymy dalszych sukcesów. Rodzicom składamy wyrazy uznania za wkład pracy włożony w wychowanie swoich dzieci.